Voorschool Zeekreeften

Voorschool de Kleine Zeester is een voorschool voor peuters tussen de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De peuters die naar de voorschool komen krijgen drie keer per week voorschoolse educatie aangeboden. Voorschoolse educatie is een educatief programma gericht op de taal, sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling.

De voorschool vindt het belangrijk om een plek te bieden aan alle kinderen, hoe verschillend ze ook zijn. Er is dan ook volop ruimte voor de eigenheid en individuele ontwikkeling van een kind. Het kind is echter altijd onderdeel van een groep. Het groepsklimaat is dan ook zeer essentieel. Er wordt veel aandacht geschonken aan het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving. Dit is de verantwoordelijkheid van de gehele groep, dus van de pedagogisch medewerkers en de kinderen die samen een blok vormen. Vandaar dat binnen de groep veel aandacht wordt besteed aan zaken als omgangsvormen, respect, gelijkwaardigheid en hulpvaardigheid. Hierdoor wordt een omgeving gecreëerd waar een kind zich prettig voelt, waar het zich thuis voelt, maar waar het ook op een positieve manier gestimuleerd en uitgedaagd wordt om persoonlijke vaardigheden en talenten verder te ontwikkelen.

Werkwijze

Op de voorschool zijn er iedere dag twee vaste gediplomeerde pedagogisch medewerksters werkzaam. Wij vinden het belangrijk dat er een veilige omgeving op de groep heerst en om deze reden werken wij met vaste pedagogisch medewerksters. Op de zeekreeften groep krijgen dagelijks maximaal 14 peuters tussen de leeftijd van 2  en 4 jaar voorschoolse educatie aangeboden.

De volgende aandachtsgebieden staan centraal op onze groep:
• Bevorderen sociaal contact;
• Stimuleren taalontwikkeling;
• Stimuleren motorische ontwikkeling;
• Bevorderen creatieve ontwikkeling;
• Stimuleren fantasie in het spel;
• Bevorderen cognitieve ontwikkeling.

Deze groep is verbonden aan basisschool Sint Henricus.

Rust is eveneens van groot belang. De kinderen vinden het namelijk ook fijn om bijvoorbeeld even rustig een boekje te lezen. En ook daar is ruimte voor.

Rust is eveneens van groot belang. De kinderen vinden het namelijk ook fijn om bijvoorbeeld even rustig een boekje te lezen. En ook daar is ruimte voor.

Voeding is belangrijk onderwerp binnen de Kleine Zeester. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de juiste voeding krijgen. Om deze reden houden wij ons aan de richtlijnen zoals vastgesteld bij het voedingscentrum. De dagelijkse maaltijden worden klaargemaakt door iemand die daarvoor speciaal in dienst is. Zij kookt iedere week aan de hand van de menu van de week zodat ook ouders vooraf weten wat de kinderen op welke dag gaan eten. Wij bieden dagelijks verse, warme en gezonde maaltijden aan. Wij variëren hierbij ook zodat wij een rijk aanbod hebben.

Uk en Puk is een educatief programma dat is afgestemd op de behoefte van baby’s en peuters. Het omvat taal, rekenen en sociale vaardigheden. Het programma vergroot de kans van het kind op een goede start in het basisonderwijs. De leidsters worden opgeleid om het programma aan te bieden op de juiste aan de kinderen aan te bieden. Lees meer over Uk en Puk.

[fusion_text columns=