Voorschool Amsterdam Geuzenveld-Slotermeer

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester heeft 1 vestiging. Op deze vestiging zijn er 7 groepen. Er zijn vier groepen voor de kinderopvang, namelijk een baby, een dreumes en twee peutergroepen. Vervolgens is er een groep voor de buitenschoolse opvang. Tot slot hebben wij één voorschool.

De Kleine Zeester heeft 1 vestiging en daar willen wij het ook bij houden. De reden hiervan is wij alle aandacht op deze enkele vestiging willen vestigen en niet willen verdelen over meerdere vestigingen. De leiding is iedere dag aanwezig en zo hebben ouders bij een vraag direct een antwoord. Het contact met de ouders is laagdrempelig en informeel. Dit zouden wij niet kunnen bereiken indien wij meerdere vestigingen zouden hebben. Wij kiezen bewust voor deze werkwijze om een optimale dienstverlening te kunnen bieden aan onze ouders en kinderen.