Waarden en normen

Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen van de samenleving eigen te maken. Dat betekent dat kinderen leren welke waarden wij belangrijk vinden, maar ook wat wel en niet mag binnen Kinderopvang de Kleine Zeester en in de samenleving. Het leven in de groep biedt kinderen goede mogelijkheden tot deze socialisatie.

Heldere regels

Veel basale en universele regels zijn gebaseerd op algemeen geaccepteerde normen en waarden. Wij proberen bij Kinderopvang de Kleine Zeester de regels zo helder mogelijk te omschrijven, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Wij hanteren daarbij de volgende algemene uitgangspunten. Bij Kinderopvang de Kleine Zeester vinden wij een open en eerlijke houding belangrijk. Daarnaast gaan wij respectvol met elkaar en de omgeving om. Een voorbeeld: een homoseksuele ouder of leidster lachen wij niet hierom uit. Als de kinderen hierover vragen hebben, krijgen zij bovendien een eerlijk antwoord.

De eerder genoemde algemene uitgangspunten van Kinderopvang de Kleine Zeester leiden voor volwassenen én kinderen tot de volgende afspraken:

  • Lief zijn voor elkaar.
  • Samen spelen is samen delen.
  • Respect hebben voor elkaar.
  • Wij gaan zorgvuldig om met het materiaal.
  • Wij beoordelen niemand op geloof, huidskleur of seksuele voorkeur.
  • Wij luisteren naar elkaar.
  • Op je beurt wachten.
  • Problemen lossen wij samen op.
  • Wij geven elkaar regelmatig complimentjes.
  • Wij proberen om aan tafel te wachten totdat iedereen klaar is, echter is dit niet altijd haalbaar omdat het soms te lang kan duren. In dit geval hoeven de kinderen niet op elkaar te wachten.

Voor een kind is het belangrijk om te weten waar de grenzen liggen. Bij kleine kinderen moet het geweten nog gevormd worden. Jonge peuters weten al wel wat ‘goed en fout’ is, maar kunnen zich alleen aan de regels houden als de leidster erbij aanwezig is. Wij zien de leidster daarnaast als een voorbeeld bij de onderdracht van waarden en normen. Haar houding en gedrag zijn essentieel, omdat kinderen zeker de eerste jaren van hun leven het gedrag van anderen overnemen. Vooral haar rol als voorbeeld van empathie en pro-sociaal gedrag vinden wij belangrijk. De leidsters hebben een positieve benadering van het kind en prijzen bijvoorbeeld gewenst gedrag. De omgangsregels worden bij jonge kinderen vanwege hun leeftijd vaak met ‘nee’ aangeduid bij een ‘overtreding’. Bij de oudere kinderen legt de leidster de reden van de regel uit.
Het woord ‘straffen’ past niet in de gedachtegang van de Kleine Zeester. Wij spreken liever van corrigeren. De leidster corrigeert gedrag wanneer het belang van andere groepsleden in het gedrang komt. Daarbij wordt alleen het gedrag (niet het kind) afgekeurd met zogenaamde ‘ik-boodschappen’. Een voorbeeld hiervan is: ‘Ik vind het niet leuk dat je mij schopt’. Corrigeren kan op verschillende manieren gebeuren. Een manier die vaak werkt is het afleiden van een kind.

Verder worden kinderen een beperkt aantal keren gewaarschuwd terwijl de leidster het kind aankijkt. De mimiek van het gezicht van de leidster is een hulpmiddel bij het overbrengen van de boodschap. Het gebeurt wel eens dat waarschuwingen niet helpen. Soms is een kind niet gevoelig voor afspraken met de leidster en blijft het doorgaan met het ongewenste gedrag. Om het kind dan tot rust te brengen wordt het een paar minuten bij de andere kinderen uit de buurt gehouden, bijvoorbeeld doordat het even alleen aan tafel moet zitten.
Ook hierbij wijzen wij niet het gehele kind af, maar alleen het gedrag op dat moment. Daarna wordt het kind weer betrokken bij de sociale situatie.

Wat een top bedrijf

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is echt helemaal super. Betrokken medewerkers, flexibiliteit vanuit het… Read more “Wat een top bedrijf”

Jeroen Pernot

Lieve pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn… Read more “Lieve pedagogisch medewerkers”

Anja de Groot