Voorschoolse educatie Uk en Puk

Het kinderdagverblijf de Kleine Zeester werkt met een educatief programma. Uk en Puk is een educatief programma dat is afgestemd op de behoefte van baby’s en peuters. Het omvat taal, rekenen en sociale vaardigheden. Het programma vergroot de kans van het kind op een goede start in het basisonderwijs. De leidsters worden opgeleid om het programma aan te bieden op de juiste aan de kinderen aan te bieden.

Uk en Puk is een unieke uitgave voor kindercentra. Met activiteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar, in horizontale groepen. Uk en Puk werkt aan de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters.

Uk en Puk taal

Uk en Puk besteed veel aandacht aan spraak- en taalontwikkeling. Alle activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) en de woordenschat. Uk en Puk is geschikt voor kinderen die meer en minder taalvaardig zijn. Ook in groepen met kinderen voor wie het Nederlands niet de eerste taal is, is Uk en Puk een speels en uitdagend programma.

Interactie

Samen praten is belangrijk in Uk en Puk. Logisch want door samen te praten, ontwikkelen kinderen hun taalvaardigheid. Alle Uk en Puk- activiteiten lokken bewust interactie uit. Tussen kinderen zelf en met u. Tijdens interactiemomenten biedt u taal aan, lokt u kinderen uit om taal te gebruiken en reageert u op hun reacties.

Woordenschat

Per activiteit biedt Uk en Puk tien woorden aan. Ze staan in de woordenlijst in het activiteitenkatern, twee woorden zijn speciaal voor baby’s. Uk en Puk leert kinderen geen losse woorden, maar verweeft de nieuwe woorden altijd in activiteiten die worden gedaan. Daardoor krijgen de woorden een betekenis.

Voorlezen

Uk en Puk besteed veel aandacht aan voorlezen. Want voorlezen stimuleert de woordenschat en oefent kinderen in begrijpend luisteren. Er zijn twee voorleesactiviteiten per thema: een in de kleine groep en een met kinderen individueel. Tijdens de activiteit staat een voorleesverhaal centraal. De verhalen zitten in drie knieboeken.

Kijken

Speciaal voor baby’s zet Uk en Puk in elke activiteit twee woorden centraal. Deze woorden staan geïllustreerd op platen in het kijkboek. Het kijkboek is het hulpmiddel waarmee u de woordenschat van baby’s kunt stimuleren.

Wat een top bedrijf

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is echt helemaal super. Betrokken medewerkers, flexibiliteit vanuit het… Read more “Wat een top bedrijf”

Jeroen Pernot

Lieve pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn… Read more “Lieve pedagogisch medewerkers”

Anja de Groot