Sociale vaardigheden

Sociale kennis en vaardigheden zijn bijvoorbeeld: het zich in een ander kunnen verplaatsen, het leren van sociale regels, kunnen overleggen en samenwerken, het helpen van anderen, het voorkomen of oplossen van conflicten en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. Dit zijn bij uitstek competenties die kinderen goed kunnen ontwikkelen in de groepsopvang. Daar leren ze om te gaan met anderen, samen te spelen en te delen en te ervaren dat er regels zijn om het prettig met elkaar te hebben en te houden. Een kind doet sociale vaardigheden op door met (zelf)vertrouwen, zekerheid en (aan de leeftijd gerelateerde) kennis van sociale processen, deel te nemen aan activiteiten met anderen.

Contact tussen leidster en kind

de leidster

De leidster kijkt steeds naar het individuele temperament van de kinderen in de groep en biedt de groep tegelijkertijd als geheel activiteiten aan. De leidster stimuleert samenwerken, elkaar helpen en samen delen. Agressief, druk of teruggetrokken gedrag probeert zij zoveel mogelijk positie te begeleiden, opdat alle kinderen in de groep gelijke kansen hebben om hun sociale competenties te ontwikkelen. De leidster heeft een voorbeeldfunctie in de sociale regels en is sturend in het opvolgen daarvan door de groep. Ook houdt zij de sociale regels in de gaten en bespreekt deze bijvoorbeeld regelmatig op speelse wijze met de groep.

De groepen

Bij Kinderopvang de Kleine Zeester besteden wij binnen de groep gericht aandacht aan de individuele ontwikkeling van ieder kind met betrekking tot taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid en het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het omgaan met regels en grenzen. Kinderen nemen deel aan groepsactiviteiten, spelen met elkaar, zijn onderdeel van een groep en leren op deze manier veel sociale vaardigheden opdoen door de omgang met verschillende leeftijdsgenootjes en volwassenen. Wij zien vaak de weerbaarheid van kinderen vergroten doordat zij leven in de groep. Daarnaast leidt het leven in de groep eerder tot het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid. Voor het groepsgevoel is het goed om gezamenlijke feesten en rituelen te hebben. Door dit regelmatig te doen hebben de kinderen een gezamenlijke geschiedenis.

De ruimtes

De groepsruimte biedt ruimschoots mogelijkheden voor allerlei groepsactiviteiten. Kinderen kunnen zich daarnaast ook ongestoord wanen op plekken in de ruimte, waar bijvoorbeeld verkleedkleren zijn. Er is een duidelijke indeling van de dag, met momenten waarop kinderen iets met de groep doen of alleen of samen kunnen spelen. Binnen de verschillende leeftijden in de groep worden soms gezamenlijke activiteiten verzonnen, soms ook wordt een groepje kinderen van de zelfde leeftijd apart genomen. Ook de buitenruimte wordt regelmatig gebruikt.

Activiteiten

Buiten kunnen kinderen lekker bewegen en gebruik maken van bijvoorbeeld de zandbak en speeltoestellen. Bij Kinderopvang de Kleine Zeester vinden wij buitenspelen voor kinderen belangrijk. Het biedt meer vrijheid op verschillende gebieden. Het gebruik van de speelruimte buiten is minder gestructureerd en kinderen hebben meer de ruimte om zich te ontplooien.

Ze kunnen buiten hun energie kwijt, zich uitleven en ontladen. Het contact met andere kinderen kan vrijer zijn, de kinderen hebben volop de mogelijkheid om sociale contacten aan te gaan en samen problemen op te lossen. Buiten spelen betekent ook dat kinderen in contact komen met de elementen zoals, zon, warmte, kou, wind, regen, vorst, sneeuw. Ze komen ook in aanraking met de natuur: planten en dieren, vogels en insecten, en met de wisseling van de seizoenen. Dit heeft op kinderen een uitdagende werking.
Ze ontdekken telkens weer nieuwe dingen tijdens het buitenspelen. De dreumesen en peuters spelen zoveel mogelijk buiten mits het weer toelaat. Met goed weer streven wij ernaar dat ook de baby’s naar buiten gaan. Daarnaast zullen de leidsters wanneer daartoe de mogelijkheid bestaat met de kinderen wandelingen maken en park of speelplaatsen bezoeken.

Het spelmateriaal

Het spelmateriaal binnen is geschikt voor individueel en gezamenlijk spel voor de leeftijden van nul tot vier. Als kinderen samen spelen moet het aanzetten tot het ervaren van (gezamenlijk) plezier en de fantasie in werking zetten.
Bij sociaal spel, denk bijvoorbeeld aan ‘vader en moedertje’ en aan gezelschapspellen, worden afspraken gemaakt en leert het kind zich schikken naar bepaalde regels. Om rollenspelen bij de peuters te stimuleren hebben wij onder andere diverse verkleedkleren, schmink, keukenspullen en een dokterstas.

Wat een top bedrijf

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is echt helemaal super. Betrokken medewerkers, flexibiliteit vanuit het… Read more “Wat een top bedrijf”

Jeroen Pernot

Lieve pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn… Read more “Lieve pedagogisch medewerkers”

Anja de Groot