Persoonlijke vaardigheden

Het opdoen van persoonlijke vaardigheden gaat over brede persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit, creativiteit en het ontwikkelen van zelfkennis en -inzicht. Wanneer kinderen voldoende persoonlijke vaardigheden ontwikkelen, zijn zij in staat om diverse soorten problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Een kind dat persoonlijke vaardigheden opdoet stapt bijvoorbeeld nieuwsgierig op nieuwe dingen af, heeft een positief zelfbeeld, leert zichzelf goed kennen in nieuwe situaties en zit ‘goed in zijn vel’.

Contact tussen leidster en kind

De leidsters bieden de kinderen individueel en binnen de groep zoveel mogelijk ruimte voor het ontwikkelen van die vaardigheden binnen hun eigen ontwikkelingsfase en in hun eigen tempo. Door verschillende nieuwe ervaringen op te laten doen en dit positief te begeleiden stimuleren onze leidsters de persoonlijke vaardigheden van kinderen. Als kinderen bijvoorbeeld nieuwe woorden kunnen uitspreken, stimuleren wij dat individueel, zodat het zelfvertrouwen groeit. De leidsters verbeteren geen woorden, maar geven in het antwoord zelf het goede voorbeeld. Binnen de groep zullen wij de taalontwikkeling stimuleren door veel te praten tegen en met kinderen en door middel van veel voorlezen. De leidsters spreken regelmatig hun waardering uit via complimentjes over nieuwe stappen in de ontwikkeling van de kinderen. Ook is het team ingesteld op het uitlokken van nieuwe uitdagingen en het verleggen van grenzen van wat het kind al kan. Bij baby’s zullen de leidsters bijvoorbeeld tijdens het verzorgen de gelegenheid aangrijpen een kind een speeltje aan te bieden en de mogelijkheden hiervan laten zien. De leidsters zullen daarnaast de kinderen motiveren om deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Tijdens spelsituaties hebben de leidsters tevens de mogelijkheid de kinderen in hun ontwikkeling te volgen. Het opdoen van nieuwe ervaringen en bedenken van oplossingen, onder begeleiding van responsieve leidsters, ontwikkelt naar onze mening de persoonlijke vaardigheden.

De groepen

Het werken in horizontale groepen heeft als voordeel dat kinderen in verschillende leeftijden van elkaar kunnen leren, elkaar helpen, of elkaar observeren en imiteren. Oudere kinderen op de groep geven wij de kans andere kinderen of de leidsters te helpen met kleine klusjes zoals het dekken van de tafel. Zo ervaren zij zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De oudere peuters spelen regelmatig met elkaar. De leidsters zullen bij eventuele conflicten in eerste instantie een afwachtende rol hebben, zodat kinderen de kans krijgen te ‘groeien’ door samen een oplossing te bedenken. Bij dreigend gevaar grijpen de leidsters vanzelfsprekend altijd in. Achteraf zullen de leidsters het probleem wel bespreken en de kinderen de kans bieden om (in het vervolg) andere oplossingen te bedenken.

De ruimtes

Onze ruimtes zijn bedoeld voor de kinderen om op onderzoek uit te gaan. Wij streven daarbij naar voldoende materialen om alle kinderen uit te dagen tot spelen en ontwikkelen. Bij jonge kinderen is motorisch spel belangrijk, omdat zij hierdoor een goed gevoel over hun eigen lichamelijke vaardigheden ontwikkelen. We richten ons zowel binnen als buiten bij het spelen op deze competentie. Een voorbeeld; wanneer een baby zich sterk richt op zijn motorische ontwikkeling en leert kruipen en zitten, ondersteunen wij dat. Dat betekent in de praktijk dat de kinderen niet te lang in een “wipstoeltje” liggen maar veel bewegen op een speelkleed op de grond of in de box om de spieren in hoofd en rug te ontwikkelen en om veilig te kunnen omrollen.

Activiteiten

De Kleine Zeester wil kinderen onder andere activiteiten bieden die thuis ook gebeuren, zoals samen boodschappen doen en koken met de kinderen. Daarnaast bieden wij ook binnen een bepaalde activiteit een breed aanbod. Als wij verven maken de kinderen kennis met verschillende materialen en technieken. Daarnaast bieden wij het verven op verschillende ontwikkelingsniveaus aan; dreumesen mogen lekker met hun handen verven om het materiaal te kunnen verkennen, peuters leren tijdens het maken van hun kunstwerk kleuren benoemen en omgaan met kleuren mengen. Daarnaast doen wij veel aan dansen, bewegen en gymmen. Wij sluiten vanzelfsprekend aan bij activiteiten die het kind zelf aangeeft. Ook proberen wij steeds de ontwikkeling een stapje voor te zijn, soms bieden wij daarom iets aan waarmee een kind zelf niet snel aan de slag gaat. De activiteiten worden op de eigen stamgroep aangeboden.

Het spelmateriaal

Bij de Kleine Zeester vinden wij het belangrijk dat kinderen individueel of samen gevarieerd spelen en op onderzoek uit kunnen gaan, dit geeft de kinderen mogelijkheden om de omgeving te leren kennen en hun plekje daarin te onderzoeken. Kinderen hebben plezier in het spelen; spelen is een doel op zich en het gebeurt vrijwillig. Het kind is bij spel actief. De Kleine Zeester streeft naar speelgoed dat uitdaging biedt, gericht is op de ontwikkelingsfasen waarin het kind zich bevindt, meervoudige mogelijkheden heeft, meerdere ontwikkelingsgebieden stimuleert en psychisch en fysiek veilig is. Speelgoed moet vooral simpel zijn en niet ‘voorgekauwd’, zodat ieder kind er zijn eigen betekenis aan kan geven.

Het speelgoed bij de Kleine Zeester is afgestemd op de interesse en de mogelijkheden van de kinderen. Door speelgoed gedoseerd en gevarieerd aan te bieden blijft het de kinderen boeien. Voor baby’s hebben wij speelgoed dat zintuiglijke prikkels biedt. Zo leren de baby’s spelenderwijs de kleuren, materialen, stoffen en verschillende vormen te herkennen. Er is materiaal aanwezig om naar te kijken, te luisteren, in beweging te zetten, te betasten en te beproeven. Voor dreumesen is er materiaal waarbij het diverse vaardigheden kan ontwikkelen, zoals Duplo. Voor peuters is er constructie- en expressiemateriaal om tot verschillende spelvormen te komen.
De kinderen kunnen daarnaast met verschillende materialen knutselen of even terugtrekken in bijvoorbeeld de boekenhoek. Voor de oudere kinderen hebben wij geheugenspelletjes, zoals memory en kwartet, puzzels en leesmateriaal.

Ten slotte kunnen de kinderen op de groepen ook spelen met dagelijkse tastbare producten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een oude handtas van een pedagogisch medewerkster in de huishoek. Of bijvoorbeeld een lege gewassen melkpak waarmee de kinderen in de huishoek mee kunnen spelen. Hiermee proberen wij het verschil tussen privé en op de Kleine Zeester zo klein mogelijk te maken en de kinderen kennis te laten maken met andere ‘spel’materiaal.

Lieve pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn kinderen

Anja de Groot

Wat een top bedrijf

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is echt helemaal super. Betrokken medewerkers, flexibiliteit vanuit het management.

Jeroen Pernot