Pedagogische visie

De Kleine Zeester ziet opvoeding als een manier om het welbevinden en de ontwikkeling van alle kinderen te stimuleren en hen te begeleiden bij hun ontdekkingstocht gedurende de eerste vier jaar van hun leven. Wij begeleiden kinderen vanuit de visie dat het kind een deel is van de samenleving, zelfstandig wil worden, zelf en in zijn eigen tempo wil leren en leert door te ervaren in de praktijk.

Verschillende invalshoeken

Binnen de Kleine Zeester baseren wij ons niet op één specifiek levensbeschouwing, pedagogische stroming of methode. Wij vinden dit tekort doen aan onze werkwijze. Wij halen onze pedagogische inspiratie uit verschillende invalshoeken. Onze visie heeft affiniteit met de ideeën van Maria Montessori (Kinderen hebben een natuurlijke drang tot zelfontplooiing. Ieder kind is uniek en leert het best als het zelf ergens aan toe is), Célestine Freinet (Leren is een sociaal gebeuren. Kinderen leren door zelf te ervaren, te ontdekken en te beleven), het ervaringsgericht werken (Kernwoorden: zelfstandigheid en verantwoordelijkheid) en Janusz Korczak (Het kind is wijs van zichzelf en kan op zijn eigen niveau problemen overdenken en oplossen. Respect voor het kind staat centraal). Bij al deze benaderingen staat voor ons voorop dat de kinderen nieuwe ervaringen moeten kunnen opdoen op hun eigen niveau en passend bij hun ontwikkelingsfase.
In de praktijk betekent dit dat wij de ene keer á la Freinet een ommetje naar de bakker maken met de kinderen en een andere keer ervaringsgericht met VVE activiteiten werken door samen met de kinderen koekjes te bakken.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Opa en Oma dag op 20 juni

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester organiseert op woensdag 20 juni 2018 een opa en oma dag. [...]

Ouderavond op 17 april

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester organiseert samen met betrokken ouders op dinsdag 17 april 2018 een [...]

Nieuwe scholen ophalen BSO

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester haalt sinds kort ook kinderen op van de volgende basisscholen: de [...]