Pedagogische doelstellingen

De Kleine Zeester biedt opvang die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van ouders en de behoeften van het kind. Onze doelstelling is opvang bieden van hoge pedagogische kwaliteit, waarbij de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd in een eigen tempo en op eigen niveau, in relatie met de groep en in speciaal daarvoor ingerichte ruimten, onder deskundige leiding en in goed overleg met ouders. Wij zien pedagogische kwaliteit als opvang waar kinderen ondersteund worden door hun opvoeders, waar zij samen met andere kinderen deelnemen aan de dagelijkse VVE activiteiten, die zijn afgestemd op hun ontwikkelingsniveau.

Welbevinden

In het kinderdagverblijf staat het welbevinden van het kind centraal. Het kind moet zich prettig voelen en de opvang moet verantwoord zijn. Wij streven daarom naar een situatie die voor het kind zoveel mogelijk het gezinsleven thuis benadert. U ziet dit bijvoorbeeld terug in bepaalde eetgewoontes en diverse normen en waarden. Wij willen een balans bieden in de rust die wij uitstralen en tegelijkertijd de ontwikkeling stimuleren en prikkelen. Het individuele kind mag niet lijden onder de groep, zoals de groep ook niet mag lijden onder het individuele kind. Vandaar dat wij regels en waarden en normen hebben die beide belangen vertegenwoordigen.

Opvoeden

Omdat wij naast het opvangen en verzorgen uw kind ook opvoeden, zien wij onze opvang als een pedagogische opdracht. Ons doel is uw kind(eren) opvang te bieden van hoge (pedagogische) kwaliteit. Kwaliteit bekijken wij allereerst vanuit het kind: elk kind is een uniek individu, heeft zijn eigen karakter en tempo en dient als zodanig te worden geaccepteerd en gewaardeerd. Vervolgens heeft ieder kind recht op respect. Dat wil zeggen dat hij of zij serieus wordt genomen en dat het kan rekenen op begrip en verdraagzaamheid. Pedagogische kwaliteit willen wij daarnaast omschrijven als een opvang waar kinderen goed ondersteund worden door hun opvoeders, waar zij samen met andere kinderen deelnemen aan de dagelijkse activiteiten binnen de samenleving van het kinderdagverblijf en waar zowel ‘vrij’ spel is als speciale activiteiten die zijn afgestemd op hun ontwikkelingsniveau. Om onze doelstelling te kunnen behalen hebben wij ook bewust gekozen voor het aanbieden van voorschoolse educatie.

Pedagogische visie

Onze pedagogische visie is gericht op het versterken van de competenties van kinderen en gaat daarbij uit van hun eigen tempo, niveau en ontwikkelingsmogelijkheden. De deskundige groepsleidsters of –leiders (hierna ‘leidsters’) op de groep stimuleren, in goed overleg met de ouders, de ontwikkeling van het kind in relatie tot de groep en in de speciaal daarvoor ingerichte ruimten. Zij zijn sensitief (gevoelig voor de signalen van kinderen) en betrokken bij de kinderen en bevorderen hun zelfstandigheid.

Onze pedagogische visie en doelstelling geven richting aan de manier waarop wij in de praktijk met kinderen werken. Als lezer vindt u deze dan ook als een rode draad verweven op onze website.

Lieve pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn… Read more “Lieve pedagogisch medewerkers”

Anja de Groot

Wat een top bedrijf

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is echt helemaal super. Betrokken medewerkers, flexibiliteit vanuit het… Read more “Wat een top bedrijf”

Jeroen Pernot