Visie op ontwikkeling

Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben een interne drive om te leren en te ontwikkelen. Daarbij zijn twee aangeboren elementen van essentieel belang: exploratie (ofwel: verkenning) en communicatie. Kinderen zijn er van jongs af aan op uit om hun omgeving te onderzoeken, om contact te maken met anderen en om de (sociale) wereld om hen heen eigen te maken. Zij hebben de omgeving nodig om zich bewust te worden van zichzelf en de verwachtingen van de omgeving. Zo ontwikkelen zij essentiële persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden, ofwel competenties.

Één geheel

De visie van de Kleine Zeester op het pedagogisch handelen is beschreven vanuit de ontwikkeling van het kind en zijn behoeften. Hoewel de ontwikkeling van kinderen vaak in deelgebieden wordt beschreven (bijvoorbeeld de motorische, de taal-, cognitieve (verstandelijke) of sociaal-emotionele ontwikkeling), zien wij die liever als een geheel. Het lijkt soms alsof een kind zich binnen de ontwikkeling soms meer op een specifiek deel van die ontwikkeling ‘richt’. Zo zal een baby in het eerste jaar ogenschijnlijk een enorme motorische vooruitgang boeken: het leert rollen, zitten, kruipen en staan.

Een peuter lijkt daarentegen eerder sterk gericht op de ontwikkeling van verstandelijke vaardigheden, zoals bouwen met blokken of Duplo. Dit wil bij beide kinderen echter niet zeggen dat de ontwikkeling van andere ontwikkelingsvaardigheden ‘stil’ staat. Ze kunnen zelfs niet zonder elkaar. Wij geven hiervan het volgende voorbeeld. Als een dreumes wil bouwen, kan dit alleen als hij óók goed kan zitten en bijvoorbeeld in staat is blokken te stapelen. Een peuter leert tijdens het bouwen wellicht de vormen van de blokken benoemen en ontwikkelt zijn taal hiermee. Daarnaast leert het door dit spel ook samen te spelen of te incasseren, wanneer een leeftijdgenootje de stapel blokken omver duwt. Dit bedoelen wij met de ontwikkeling als geheel: kinderen ontwikkelen zich altijd tegelijkertijd op verschillende vlakken, ook als dit niet direct zichtbaar is.

Binnen de Kleine Zeester vinden wij dat de ontwikkeling zoveel mogelijk gestimuleerd moet worden. Wij zien dit als een van de taken van de pedagogische medewerkers als opvoeder. Om deze reden wordt er structureel met de activiteiten binnen de VVE thema’s gewerkt aan de ontwikkeling van het kind.

Wat een top bedrijf

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is echt helemaal super. Betrokken medewerkers, flexibiliteit vanuit het management.

Jeroen Pernot

Lieve pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn kinderen

Anja de Groot