Visie van Kinderdagverblijf De Kleine Zeester

Wanneer u uw kind naar de Kleine Zeester brengt, kiest u voor opvang in een horizontale groep, namelijk een babygroep, een dreumesgroep of een peutergroep. Op het moment dat uw kind bij ons komt, geeft u een deel van de verzorging en opvoeding uit handen. De pedagogisch medewerksters zien zich dan ook als mede-opvoeder van uw kind(eren). Dat houdt in dat wij ervoor zorgen dat uw kind zich prettig voelt in het kinderdagverblijf.

U, als ouder(s), mag van ons betrokkenheid bij de opvoeding verwachten. U moet erop kunnen vertrouwen dat uw kind tijdens uw afwezigheid goed verzorgd en begeleid wordt. De samenwerking met u als ouder(s) staat hierbij voorop. Het belang van goed contact en overleg met ouders vinden wij dan ook vanzelfsprekend. Zodoende leren wij uw kind goed kennen, zijn behoeftes op te vangen, zijn gedrag te begrijpen en er goed op te reageren.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Opa en Oma dag op 20 juni

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester organiseert op woensdag 20 juni 2018 een opa en oma dag. [...]

Ouderavond op 17 april

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester organiseert samen met betrokken ouders op dinsdag 17 april 2018 een [...]

Nieuwe scholen ophalen BSO

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester haalt sinds kort ook kinderen op van de volgende basisscholen: de [...]