Visie van Kinderdagverblijf De Kleine Zeester

Wanneer u uw kind naar de Kleine Zeester brengt, kiest u voor opvang in een horizontale groep, namelijk een babygroep, een dreumesgroep of een peutergroep. Op het moment dat uw kind bij ons komt, geeft u een deel van de verzorging en opvoeding uit handen. De pedagogisch medewerksters zien zich dan ook als mede-opvoeder van uw kind(eren). Dat houdt in dat wij ervoor zorgen dat uw kind zich prettig voelt in het kinderdagverblijf.

U, als ouder(s), mag van ons betrokkenheid bij de opvoeding verwachten. U moet erop kunnen vertrouwen dat uw kind tijdens uw afwezigheid goed verzorgd en begeleid wordt. De samenwerking met u als ouder(s) staat hierbij voorop. Het belang van goed contact en overleg met ouders vinden wij dan ook vanzelfsprekend. Zodoende leren wij uw kind goed kennen, zijn behoeftes op te vangen, zijn gedrag te begrijpen en er goed op te reageren.

Lieve pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn… Read more “Lieve pedagogisch medewerkers”

Anja de Groot

Wat een top bedrijf

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is echt helemaal super. Betrokken medewerkers, flexibiliteit vanuit het… Read more “Wat een top bedrijf”

Jeroen Pernot