De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn kinderen