Kinderdagverblijf de Kleine Zeester heeft voor tijdens de meivakantie op de buitenschoolse opvang groepen een breed activiteitenaanbod. Hiermee wordt aangesloten bij de behoefte van de kinderen om te spelen, plezier te beleven en talenten te ontwikkelen. Er worden vrije activiteiten, open activiteiten, gestructureerde activiteiten en uitstapjes georganiseerd. Wij zullen er een leuke vakantie van maken samen met elkaar.