Tarieven

Bereken uw netto bijdrage

De tarieven voor 2023 kunt u in onderstaande tabel aflezen

Aantal dagen per week Aantal uren in de week Aantal uren in het jaar Uurtarief Prijs per maand
1 11 572 € 10,12 € 482,37
2 22 1144  € 10,12 € 964,77
3 33 1716  € 10,12 € 1447,16
4 44 2288  € 10,12 € 1929,55
5 55 2860  € 10,12 € 2411,93

De belastingdienst en uw werkgever leveren een bijdrage in de kinderopvangkosten. Voor het aanvragen van een kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst stelt de belastingdienst een speciaal ontwikkeld computerprogramma ter beschikking. Meer informatie over dit programma op de website van de belastingdienst over toeslagen.
Het inschrijven van uw kind(eren) gaat via de website, onder het kopje ‘inschrijven’. Na het invullen van het inschrijfformulier staat uw kind bij de Kleine Zeester ingeschreven.

Afname extra kinderopvang

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om extra kinderopvang af te nemen. Hieronder zullen deze voorwaarden worden opgesomd.

  1. U bespreekt minimaal een week van te voren met de pedagogisch medewerkster de dag(en) waarop u extra kinderopvang wilt afnemen. De pedagogisch medewerkster kijkt op de planning en geeft aan of er plek is op de betreffende dag. Hierbij houdt de pedagogisch medewerkster rekening met de beroepskracht-kind ratio.
  2. Vervolgens noteert de pedagogisch medewerkster (indien er plek is en de beroepskracht-kind ratio dit toelaat) in de agenda dat er op de betreffende dag een extra kindje komt.
  3. De pedagogisch medewerkster geeft aan de directie door dat een kind extra kinderopvang afneemt. Hierbij benoemt zij de dag waarop het kind extra is gekomen. Zo wordt er een factuur naar de ouder verzonden op basis van hetzelfde uurtarief dat wordt gehanteerd.

Ruilen van dagen

Ruilen van dagen is ook mogelijk. U kunt enkel in dezelfde week ruilen met de eerste en tweede voorwaarde zoals hierboven is beschreven.