Tarieven

Bereken uw netto bijdrage

De tarieven voor 2020 kunt u in onderstaande tabel aflezen

Aantal dagen per week Aantal uren in de week Aantal uren in het jaar Uurtarief Prijs per maand
1 11 572 € 8,62 € 410,89
2 22 1144 € 8,62 € 821,77
3 33 1716 € 8,62 € 1.232,66
4 44 2288 € 8,62 € 1.643,55
5 55 2860 € 8,62 € 2.054,43

De belastingdienst en uw werkgever leveren een bijdrage in de kinderopvangkosten. Voor het aanvragen van een kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst stelt de belastingdienst een speciaal ontwikkeld computerprogramma ter beschikking. Meer informatie over dit programma op de website van de belastingdienst over toeslagen.
Voor inschrijving van uw kind(eren) kunt u telefonisch of per mail contact opnemen. Na het invullen van het inschrijfformulier staat uw kind bij de Kleine Zeester ingeschreven.

Afname extra kinderopvang

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om extra kinderopvang af te nemen. Hieronder zullen deze voorwaarden worden opgesomd.

  1. U bespreekt minimaal een week van te voren met de pedagogisch medewerkster de dag(en) waarop u extra kinderopvang wilt afnemen. De pedagogisch medewerkster kijkt op de planning en geeft aan of er plek is op de betreffende dag. Hierbij houdt de pedagogisch medewerkster rekening met de beroepskracht-kind ratio.
  2. Vervolgens noteert de pedagogisch medewerkster (indien er plek is en de beroepskracht-kind ratio dit toelaat) in de agenda dat er op de betreffende dag een extra kindje komt.
  3. De pedagogisch medewerkster geeft aan de directie door dat een kind extra kinderopvang afneemt. Hierbij benoemt zij de dag waarop het kind extra is gekomen. Zo wordt er een factuur naar de ouder verzonden op basis van hetzelfde uurtarief dat wordt gehanteerd.
  4. Extra kinderopvang kan afgenomen worden vanaf minimaal 1 halve dag. De mogelijkheid om bijvoorbeeld een half uur of enkele uren extra kinderopvang af te nemen is niet mogelijk. Wij hanteren de regel dat extra afname van kinderopvang mogelijk is vanaf minimaal 1 halve extra dag. Dit kan een ochtend of een middag zijn. De ochtend is van 07.30 uur tot 13.00 en de middag is van 13.00 tot 18.30 uur.

Ruilen van dagen

Ruilen van dagen is ook mogelijk. U kunt enkel in dezelfde week ruilen met de eerste en tweede voorwaarde zoals hierboven is beschreven.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven