Dagritme van Peutergroepschool de Zeeschildpadden

De reguliere openingstijden bij de peuterschool liggen tussen 08:30 uur en 14.45 uur. Bij de peuterschool werken wij volgens een (bepaald) dagritme. Het dagritme dient als leidraad voor de dag. Het is bedoeld als structuur voor kinderen en pedagogisch medewerkers om ervoor te zorgen dat alle kinderen op tijd eten, drinken, plassen, verschoond worden en slapen en dat er voldoende tijd overblijft voor vrij spel en/of groepsactiviteiten. Het dagritme ziet er als volgt uit;

08:30 uur t/m 08.45 uur
De kinderen worden gebracht. Ouders kunnen even met de pedagogisch medewerksters praten over het kind. De kinderen kunnen vrij spelen of met de ouders een boekje lezen of een spelletje doen. Dit noemen wij de ouder- en kind tijd oftewel de inloop.

8.45 uur t/m 09:15 uur
Alle kinderen zitten gezamenlijk in de kring en de pedagogische medewerkster leest voor uit een boek. Vervolgens stelt de pedagogisch medewerkster vragen naar aanleiding van het voorgelezen verhaal.

09:15 uur t/m 10:15 uur
Met de kinderen wordt, eventueel in groepjes, een activiteit ondernomen of er is ruimte voor vrij spel of buitenspel.

10:15 uur t/m 10:30 uur
Alle kinderen zitten gezamenlijk aan (of bij) de tafel; er wordt gezamenlijk gezongen. Vervolgens mogen de kinderen eten en drinken. Het eten en drinken is een tussendoortje die de kinderen van huis zelf hebben meegenomen.

10:30 uur t/m 11:45 uur
Alle kinderen krijgen een educatie activiteit aangeboden door de pedagogisch medewerkster. Er is ruimte voor buiten spelen.

11:45 uur t/m 12:30 uur
Vooraf aan tafel wordt er voorgelezen en gezongen. Achteraf wassen de kinderen hun handen en poetsen hun tanden.

12:30 uur t/m 14.15 uur
Vrij kiezen en spelen. Keuzebord -> spelen in hoeken. Bijvoorbeeld: huishoek, themahoek, bouwhoek, auto hoek, leeshoek, zandtafel etc.

14.15 uur t/m 14.45 uur
De dag wordt rustig afgesloten.

Lieve pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn… Read more “Lieve pedagogisch medewerkers”

Anja de Groot

Wat een top bedrijf

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is echt helemaal super. Betrokken medewerkers, flexibiliteit vanuit het… Read more “Wat een top bedrijf”

Jeroen Pernot
Voorschool de Zeekreeften
Peuterschool de Zeeschildpadden