Activiteiten

Op deze groep worden er maandelijks thema’s gekozen. Bij het bedenken van een thema wordt altijd stil gestaan bij wat de kinderen het meest zou aanspreken en wat een actueel onderwerp is. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende thema’s gehad: Oud Hollands, Winterspelen, Natuur, Verkeer, Indianen en nog veel meer. Bij iedere thema wordt de inrichting van de groep ook aangepast op basis van het thema.

Lieve pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn kinderen

Anja de Groot

Wat een top bedrijf

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is echt helemaal super. Betrokken medewerkers, flexibiliteit vanuit het management.

Jeroen Pernot