Ziekte en medicijnen

Zieke kinderen kunnen op de kinderopvang niet verzorgd worden zoals zij thuis verzorgd kunnen worden. Als uw kind overdag ziek wordt of koorts krijgt (> 38 °), neemt de pedagogisch medewerker contact met u op om te overleggen.

Indien nodig verzoeken wij u uw kind op te halen of thuis te houden. Het gedrag van het kind, zoals hangerigheid of een algemeen gevoel van onbehagen waardoor het kind niet deel kan nemen aan het dagprogramma, is hierbij bepalend. Ook als de verzorging van het kind voor de pedagogisch medewerkers te intensief is óf de gezondheid van andere kinderen in gevaar is, kan dat voor ons een reden zijn om u te vragen het kind op te halen of thuis te houden.

Besmettelijke ziekten en aandoeningen

Wanneer er besmettelijke ziekten binnen de kinderopvang geconstateerd worden, dan maken wij dit bekend aan de ouders. In verband met onze wettelijke verplichting van het melden van infectieziekten aan de GGD verwachten wij ook dat u, indien uw kind een besmettelijke ziekte of aandoening heeft, ons informeert.

Toedienen medicijnen

Wij geven alleen medicijnen aan kinderen die verblijven op onze kinderopvang als er een medische noodzaak bestaat. Heeft een kind, in verband met een langdurige of chronische ziekte óf om bijvoorbeeld een kuur af te maken, tijdens het verblijf op de opvang medicijnen nodig, dan vullen de ouders het formulier “Medicatie overeenkomst” in.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws