Veiligheid en gezondheid

Veiligheid

Ieder jaar voeren wij een Risico Inventarisatie & Evaluatie Veiligheid uit, conform het model Veiligheidsmanagement van Stichting Consument en Veiligheid. Hierbij wordt geïnventariseerd welke risico’s kinderen kunnen lopen en welke maatregelen er genomen dienen te worden om deze te verminderen. Op basis van de inventarisatie wordt een plan van aanpak gemaakt. Ook wordt er een jaarverslag gemaakt. De directeur informeert de oudercommissie over de resultaten.

Bedrijfshulpverlening

Op de locatie is elke dag minstens een opgeleide BHV-er aanwezig. Daarnaast streven we ernaar om zoveel mogelijk pedagogisch medewerkers een EHBO diploma te laten halen. Eenmaal per jaar wordt er op de locaties een ontruimingsoefening gehouden zodat iedereen weet wat zij moet doen in geval van een calamiteit.

Gezondheid

Ieder jaar voeren wij een Risico Inventarisatie & Evaluatie Gezondheid uit, conform het model gezondheidsmanagement van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Hierbij wordt geïnventariseerd welke risico’s kinderen kunnen lopen en welke maatregelen er genomen dienen te worden om deze te verminderen. Op basis van de inventarisatie wordt een plan van aanpak gemaakt. Ook wordt er een jaarverslag gemaakt. De directeur informeert de oudercommissie over de resultaten.

Hygiëne

Hygiëne is een belangrijke voorwaarde voor goede kinderopvang. De hygiëne van de kinderen wordt benadrukt en in acht genomen. Voor zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers bestaan richtlijnen, zoals handen wassen na toiletbezoek, na het buitenspelen, voor en na het eten. Ook het uitkoken van spenen en het verschonen van bedden gebeurt volgens vaste schema’s; minimaal één keer per week, indien nodig vaker. Door het werken volgens duidelijke richtlijnen over hygiëne en besmettelijke ziekten, wordt aan de basisvoorwaarde voldaan om een zo veilig mogelijke omgeving te scheppen voor opgroeiende kinderen.

Wat een top bedrijf

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is echt helemaal super. Betrokken medewerkers, flexibiliteit vanuit het… Read more “Wat een top bedrijf”

Jeroen Pernot

Lieve pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn… Read more “Lieve pedagogisch medewerkers”

Anja de Groot