Protocollen

Om onze afspraken over een specifiek onderwerp zo concreet mogelijk te beschrijven hebben wij op de groepen protocollen. Deze protocollen zijn er in eerste instantie om duidelijke afspraken te creëren, maar vooral ook om onze kwaliteit te waarborgen. De protocollen liggen op de groep ter inzage voor de ouders.

Zo hebben wij bijvoorbeeld een protocol veiligheid en gezondheid. In dit protocol komen alle risico’s die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid aan orde en er worden aan de hand van deze risico’s maatregelen beschreven die wij hebben genomen of die wij moeten nemen.

Ook zijn er nog tientallen andere protocollen waar wij mee werken, zoals bijvoorbeeld: protocol wiegendood, protocol kinderen onder de zon, protocol uitstapjes etc.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Opa en Oma dag op 20 juni

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester organiseert op woensdag 20 juni 2018 een opa en oma dag. [...]

Ouderavond op 17 april

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester organiseert samen met betrokken ouders op dinsdag 17 april 2018 een [...]

Nieuwe scholen ophalen BSO

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester haalt sinds kort ook kinderen op van de volgende basisscholen: de [...]