Protocollen

Om onze afspraken over een specifiek onderwerp zo concreet mogelijk te beschrijven hebben wij op de groepen protocollen. Deze protocollen zijn er in eerste instantie om duidelijke afspraken te creëren, maar vooral ook om onze kwaliteit te waarborgen. De protocollen liggen op de groep ter inzage voor de ouders.

Zo hebben wij bijvoorbeeld een protocol veiligheid en gezondheid. In dit protocol komen alle risico’s die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid aan orde en er worden aan de hand van deze risico’s maatregelen beschreven die wij hebben genomen of die wij moeten nemen.

Ook zijn er nog tientallen andere protocollen waar wij mee werken, zoals bijvoorbeeld: protocol wiegendood, protocol kinderen onder de zon, protocol uitstapjes etc.

Wat een top bedrijf

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is echt helemaal super. Betrokken medewerkers, flexibiliteit vanuit het management.

Jeroen Pernot

Lieve pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn kinderen

Anja de Groot

Opa en Oma dag op 20 juni

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester organiseert op woensdag 20 juni 2018 een opa en oma dag. Op deze dag mogen de opa’s en oma’s het kinderdagverblijf van hun kleinkind(eren) bezoeken. Er staan gezellige activiteiten op de [...]

Ouderavond op 17 april

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester organiseert samen met betrokken ouders op dinsdag 17 april 2018 een ouderavond. Het thema van de avond is; voeding. Geheel in het thema zal Gees van Asperen van www.babycooking.nl die avond [...]

Nieuwe scholen ophalen BSO

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester haalt sinds kort ook kinderen op van de volgende basisscholen: de Wiltzangh, P.J. Troelstra en de Kans.