Protocollen

Om onze afspraken over een specifiek onderwerp zo concreet mogelijk te beschrijven hebben wij op de groepen protocollen. Deze protocollen zijn er in eerste instantie om duidelijke afspraken te creëren, maar vooral ook om onze kwaliteit te waarborgen. De protocollen liggen op de groep ter inzage voor de ouders.

Zo hebben wij bijvoorbeeld een protocol veiligheid en gezondheid. In dit protocol komen alle risico’s die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid aan orde en er worden aan de hand van deze risico’s maatregelen beschreven die wij hebben genomen of die wij moeten nemen.

Ook zijn er nog tientallen andere protocollen waar wij mee werken, zoals bijvoorbeeld: protocol wiegendood, protocol kinderen onder de zon, protocol uitstapjes etc.

Lieve pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn… Read more “Lieve pedagogisch medewerkers”

Anja de Groot

Wat een top bedrijf

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is echt helemaal super. Betrokken medewerkers, flexibiliteit vanuit het… Read more “Wat een top bedrijf”

Jeroen Pernot