Personeelsbeleid

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester hecht veel waarde aan haar personeel. Hieronder is te lezen welke opleiding de pedagogisch medewerksters minimaal gevolgd hebben en meer informatie m.b.t. ons personeel.

Opleiding

De pedagogisch medewerkers ten minste een afgeronde PW3 opleiding afgerond. Dit is een opleidingseis. De pedagogisch medewerkers zijn (of worden) aanvullend opgeleid en gecertificeerd in één van de door Amsterdam erkende programma’s. In dit geval zal het gaan om de training: Uk en Puk (Onderdeel van Ko Totaal).

De Kleine Zeester werkt met opgeleide, deskundige pedagogisch medewerkers, die op vaste dagen op de groep staan. Ook hebben wij bij voorkeur vaste invalkrachten. Bij de selectie van nieuwe medewerkers vragen wij naast de opleiding en ervaring met het werk in de kinderopvang, naar referenties. Nieuwe pedagogisch medewerkers worden daarnaast in de eerste werkperiode goed begeleid via een inwerkplan. Wij verwachten van onze pedagogisch medewerkers dat zij open staan voor de ouders en de kinderen, omdat de Kleine Zeester een dienstverlenende en klantgerichte instelling is. De communicatie is daarbij van groot belang. Binnen de Kleine Zeester werken wij niet met vrijwilligers. Alle pedagogisch medewerkers, het management en inval- of oproepkrachten worden gehonoreerd volgens de CAO Kinderopvang. Dat wil zeggen naar functie, opleiding en ervaring. Pedagogisch medewerkers kunnen tijdens hun dienstperiode altijd komen met voorstellen om cursussen te doen in het kader van ‘deskundigheidsbevordering’.

Taalniveau

Vanaf 2012 dient het eigen taalniveau van alle pedagogisch medewerkers VVE te voldoen aan de eisen van de Amsterdamse Taalnorm. Om deze reden hebben de pedagogisch medewerkers hebben een Taaltoets gemaakt of zullen het de eerst volgende keer maken. Uit deze Taaltoets blijkt dat de pedagogisch medewerkers het niveau machtig zijn.

Naast het werken met een erkend VVE programma stellen wij aanvullende eisen op het gebied van taalaanbod. Wij beschouwen de taaldoelen voor 4 en 6 jarigen [ontwikkeld door de UvA/SLO 2009] als referentiedoelen voor de taalontwikkeling binnen de voorschool. De medewerkers zullen hiervan op de hoogte zijn door de taaldoelen uitgeprint op te hangen op de groepen en regelmatig de taaldoelen naar voren te brengen in de personeelsvergaderingen.

Medewerkers en stagiaires

De voorschool werkt met opgeleide, deskundige pedagogisch medewerkers, die op vaste dagen op de groep staan. Ook hebben wij bij voorkeur vaste invalkrachten. Bij de selectie van nieuwe pedagogische medewerksters vragen wij naast de opleiding en ervaring met het werk in de kinderopvang, ook naar referenties. Nieuwe pedagogisch medewerkers worden daarnaast in de eerste werkperiode goed begeleid en ingewerkt.

Beroepskracht- kind ratio

De pedagogisch medewerksters werken conform de Beroepskracht- kind ratio. Deze ratio verschilt op alle groepen i.v.m. de leeftijden van de kinderen. Via http://1ratio.nl/ berekenen wij de beroepskracht- kind ratio en wij houden ons strikt aan deze norm.

Ondersteuning beroepskrachten door andere volwassenen

Binnen de Kleine Zeester worden de pedagogisch medewerksters in hun werkzaamheden ondersteund door andere volwassenen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan participanten die in een re-integratie proces zitten. Deze volwassenen helpen de beroepskrachten door eventuele huishoudelijke taken van hun over te nemen. De taken die deze personen veelal verrichten zijn:

  • Boodschappen doen.
  • Tafels schoonmaken nadat de kinderen hun tussendoortje hebben gegeten.
  • Voordat de kinderen gaan buitenspelen, de buitenspeelruimte controleren of bijvoorbeeld takken in de herfst of het schoonvegen van
  • extreem veel bladeren die er liggen.
  • Helpen bij knutsel- werkzaamheden, zowel bij de voorbereiding, tijdens het knutselen als erna schoonmaken.
  • Samen met de groep (pedagogisch medewerksters + kinderen) buiten spelen.

Wat een top bedrijf

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is echt helemaal super. Betrokken medewerkers, flexibiliteit vanuit het… Read more “Wat een top bedrijf”

Jeroen Pernot

Lieve pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn… Read more “Lieve pedagogisch medewerkers”

Anja de Groot