Oudercommissie

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester hecht veel waarde aan de betrokkenheid van de ouders binnen de organisatie. Wij zien de organisatie als een partner in de opvoeding en dat vereist vanzelfsprekend een sterke vertrouwensband. Door een goed contact met de pedagogisch medewerkers tijdens de breng- en haal momenten kunt u deze vertrouwensband versterken. Op deze manier blijven beide partijen op de hoogte van belangrijke informatie met betrekking tot de opvoeding van het kind.

Oudercommissie de Kleine Zeester

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester heeft een actieve oudercommissie. De commissieleden zijn betrokken bij de opvoeding van de kinderen binnen de organisatie. Zo komen de commissieleden drie keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. De oudercommissie organiseert bijvoorbeeld ook de zomerborrel en de ouderavond. De exacte datums worden intern besproken.

Alle ouders, dus ook ouders die geen lid zijn van de oudercommissie, kunnen deelnemen aan de vergadering. Dit stelt de organisatie zeer op prijs, omdat de aanwezigheid van belang is voor de samenwerking. De rol van de oudercommissie binnen de organisatie is groot. Zo heeft de oudercommissie adviesrecht over bijvoorbeeld het voedingsbeleid, algemeen beleid, op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid, openingstijden en wijzigingen van de uur prijs.

Wat een top bedrijf

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is echt helemaal super. Betrokken medewerkers, flexibiliteit vanuit het management.

Jeroen Pernot

Lieve pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn kinderen

Anja de Groot

Opa en Oma dag op 20 juni

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester organiseert op woensdag 20 juni 2018 een opa en oma dag. Op deze dag mogen de opa’s en oma’s het kinderdagverblijf van hun kleinkind(eren) bezoeken. Er staan gezellige activiteiten op de [...]

Ouderavond op 17 april

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester organiseert samen met betrokken ouders op dinsdag 17 april 2018 een ouderavond. Het thema van de avond is; voeding. Geheel in het thema zal Gees van Asperen van www.babycooking.nl die avond [...]

Nieuwe scholen ophalen BSO

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester haalt sinds kort ook kinderen op van de volgende basisscholen: de Wiltzangh, P.J. Troelstra en de Kans.