Oudercommissie

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester hecht veel waarde aan de betrokkenheid van de ouders binnen de organisatie. Wij zien de organisatie als een partner in de opvoeding en dat vereist vanzelfsprekend een sterke vertrouwensband. Door een goed contact met de pedagogisch medewerkers tijdens de breng- en haal momenten kunt u deze vertrouwensband versterken. Op deze manier blijven beide partijen op de hoogte van belangrijke informatie met betrekking tot de opvoeding van het kind.

Oudercommissie de Kleine Zeester

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester heeft een actieve oudercommissie. De commissieleden zijn betrokken bij de opvoeding van de kinderen binnen de organisatie. Zo komen de commissieleden drie keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. De oudercommissie organiseert bijvoorbeeld ook de zomerborrel en de ouderavond. De exacte datums worden intern besproken.

Alle ouders, dus ook ouders die geen lid zijn van de oudercommissie, kunnen deelnemen aan de vergadering. Dit stelt de organisatie zeer op prijs, omdat de aanwezigheid van belang is voor de samenwerking. De rol van de oudercommissie binnen de organisatie is groot. Zo heeft de oudercommissie adviesrecht over bijvoorbeeld het voedingsbeleid, algemeen beleid, op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid, openingstijden en wijzigingen van de uur prijs.

Lieve pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn… Read more “Lieve pedagogisch medewerkers”

Anja de Groot

Wat een top bedrijf

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is echt helemaal super. Betrokken medewerkers, flexibiliteit vanuit het… Read more “Wat een top bedrijf”

Jeroen Pernot