Oudercommissie

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester hecht veel waarde aan de betrokkenheid van de ouders binnen de organisatie. Wij zien de organisatie als een partner in de opvoeding en dat vereist vanzelfsprekend een sterke vertrouwensband. Door een goed contact met de pedagogisch medewerkers tijdens de breng- en haal momenten kunt u deze vertrouwensband versterken. Op deze manier blijven beide partijen op de hoogte van belangrijke informatie met betrekking tot de opvoeding van het kind.

Oudercommissie de Kleine Zeester

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester heeft een actieve oudercommissie. De commissieleden zijn betrokken bij de opvoeding van de kinderen binnen de organisatie. Zo komen de commissieleden drie keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. Voor het schooljaar 2017/2018 is de planning van de vergadering van de oudercommissie als volgt:

– Maandag 11-09-2017 van 19.30 uur tot 21.00 uur op de Kleine Zeester

– Maandag 15-01-2018 van 19.30 uur tot 21.00 uur op de Kleine Zeester

– Maandag 14-05-2018 van 19.30 uur tot 21.00 uur op de Kleine Zeester

Alle ouders, dus ook ouders die geen lid zijn van de oudercommissie, kunnen deelnemen aan de vergadering. Dit stelt de organisatie zeer op prijs, omdat de aanwezigheid van belang is voor de samenwerking. De rol van de oudercommissie binnen de organisatie is groot. Zo heeft de oudercommissie adviesrecht over bijvoorbeeld het voedingsbeleid, algemeen beleid, op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid, openingstijden en wijzigingen van de uur prijs.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Opa en Oma dag op 20 juni

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester organiseert op woensdag 20 juni 2018 een opa en oma dag. [...]

Ouderavond op 17 april

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester organiseert samen met betrokken ouders op dinsdag 17 april 2018 een [...]

Nieuwe scholen ophalen BSO

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester haalt sinds kort ook kinderen op van de volgende basisscholen: de [...]