Ouderbeleid

Op Kinderopvang de Kleine Zeester staan de behoeften van de ouders centraal. Om deze reden is er op elke groep een ouderbeleid aanwezig. In dit beleid wordt ingegaan op de doelen wij samen met de ouders willen bereiken in kaart gebracht. Dit beleid wordt up- to date gehouden d.m.v. een ouderscan/ouderanalyse die om de vier maanden wordt opgesteld. De samenstelling van de ouders veranderd namelijk vaak doordat er nieuwe kinderen komen en kinderen weg gaan. Het is daarom van belang dat wij een gericht ouderbeleid hanteren en om deze reden wordt het ouderbeleid, indien nodig, op basis van de ouderscan/ouderanalyse ook op bepaalde punten aangepast.

Onze doelstellingen in ons ouderbeleid (die ter inzage op de groepen liggen) zijn gebaseerd op onze visie en deze luidt als volgt:

“Wij als Kinderopvang de Kleine Zeester en Voorschool de Kleine Zeester gaan uit van de kracht van ouders en willen aansluiten bij wat ouders zelf al weten en kunnen. Vanuit dat uitgangspunt de Kleine Zeester samen met de gemeente ervoor zorgen dat alle kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen, zodat ze zonder een grote achterstand en in optimale conditie aan het basisonderwijs kunnen beginnen. Als het kind bij ons al goed gevolgd is en er samen met de ouder(s) aan is gewerkt om de talenten en minder goede eigenschappen te ontdekken, te stimuleren of te verbeteren, dan kan deze informatie met kind én ouder mee naar de basisschool. Ouders zijn dan bekend met de ontwikkelingen en vaardigheden van kun kind (hebben hier ook hun eigen ideeën over) en kunnen deze informatie mee nemen en daar verder samenwerken met als doelstelling het beste uit kun kind te halen”.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Opa en Oma dag op 20 juni

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester organiseert op woensdag 20 juni 2018 een opa en oma dag. [...]

Ouderavond op 17 april

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester organiseert samen met betrokken ouders op dinsdag 17 april 2018 een [...]

Nieuwe scholen ophalen BSO

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester haalt sinds kort ook kinderen op van de volgende basisscholen: de [...]