Pedagogisch beleid

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester vindt het belangrijk om een plek te bieden aan alle kinderen, hoe verschillend ze ook zijn. Er is dan ook volop ruimte voor de eigenheid en individuele ontwikkeling van een kind. Het kind is echter altijd onderdeel van een groep. Het groepsklimaat is dan ook zeer essentieel. Er wordt veel aandacht geschonken aan het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving. Dit is de verantwoordelijkheid van de gehele groep, dus van de begeleiders en de kinderen die samen een blok vormen. Vandaar dat er binnen de groep veel aandacht wordt besteed aan zaken zoals omgangsvormen, respect, gelijkwaardigheid en hulpvaardigheid. Hierdoor wordt een omgeving gecreëerd waar een kind zich prettig voelt, waar het zich thuis voelt, maar waar het ook op een positieve manier gestimuleerd en uitgedaagd wordt om persoonlijke vaardigheden en talenten verder te ontwikkelen.

Wat een top bedrijf

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is echt helemaal super. Betrokken medewerkers, flexibiliteit vanuit het management.

Jeroen Pernot

Lieve pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn kinderen

Anja de Groot

Opa en Oma dag op 20 juni

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester organiseert op woensdag 20 juni 2018 een opa en oma dag. Op deze dag mogen de opa’s en oma’s het kinderdagverblijf van hun kleinkind(eren) bezoeken. Er staan gezellige activiteiten op de [...]

Ouderavond op 17 april

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester organiseert samen met betrokken ouders op dinsdag 17 april 2018 een ouderavond. Het thema van de avond is; voeding. Geheel in het thema zal Gees van Asperen van www.babycooking.nl die avond [...]

Nieuwe scholen ophalen BSO

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester haalt sinds kort ook kinderen op van de volgende basisscholen: de Wiltzangh, P.J. Troelstra en de Kans.