Pedagogisch beleid

Kinderdagverblijf de Kleine Zeester vindt het belangrijk om een plek te bieden aan alle kinderen, hoe verschillend ze ook zijn. Er is dan ook volop ruimte voor de eigenheid en individuele ontwikkeling van een kind. Het kind is echter altijd onderdeel van een groep. Het groepsklimaat is dan ook zeer essentieel. Er wordt veel aandacht geschonken aan het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving. Dit is de verantwoordelijkheid van de gehele groep, dus van de begeleiders en de kinderen die samen een blok vormen. Vandaar dat er binnen de groep veel aandacht wordt besteed aan zaken zoals omgangsvormen, respect, gelijkwaardigheid en hulpvaardigheid. Hierdoor wordt een omgeving gecreëerd waar een kind zich prettig voelt, waar het zich thuis voelt, maar waar het ook op een positieve manier gestimuleerd en uitgedaagd wordt om persoonlijke vaardigheden en talenten verder te ontwikkelen.

Wat een top bedrijf

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester is echt helemaal super. Betrokken medewerkers, flexibiliteit vanuit het… Read more “Wat een top bedrijf”

Jeroen Pernot

Lieve pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken met mijn… Read more “Lieve pedagogisch medewerkers”

Anja de Groot